Posted by: mavrodieva | януари 31, 2015

Непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Стопанският факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ изпълни проекта „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (BG051PO001-3.1.07-0027.

Проектът се реализира в периода май 2013 – февруари 2015 г.

Финансирането е от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд).

Партньори на Стопански факултет по проекта са Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес; УниКредит Булбанк АД; ТехноЛогика ЕАД;  Карго-Пртнер ЕООД; ТСС ООД; Сдружението на възпитаниците на Стопански факултет.

 Целите на проекта са:

 1. Да се създаде устойчива мрежа за сътрудничество между Стопанския факултет (СУ) и водещи бизнес организации за целите на адаптиране на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда.
 2. Бизнесът да се ангажира системно за повишаване на практическата приложимост на учебните планове и програми.
 3. Да се институционализира обратна връзка от възпитаниците на Стопанския факултет за актуално идентифициране на търсените знания и умения в реална работна среда.
 4. Да се повиши пригодността на младите специалисти към изискванията на бизнеса чрез редовни стажове и партньорските организации.
 5. Да се повиши качеството на обучението по икономика и бизнес с акцент върху развитие на интерактивни методи за усвояване на знания и практически умения.
 6. Въз основа на по-тясно обвързване на обучението с практиката, да се подобрят възможностите на заетост сред специалистите по икономика и стопанско управление.

Ето и няколко от постигнатите резултати:

 • Създаден е механизъм за устойчиво сътрудничество между Стопанския факултет, работодателски организации и представители на бизнеса.
 • Установи се, че са необходими стимули бизнес партньорите да се ангажират по-тясно в учебния процес . представители на бизнеса / практиката участват в преподавателски екипи и запознават студентите с реалната практика.
 • В обучението по-често се използват реални бизнес казуси, предоставени от партньорите – така образователният процес се доближава до реалните нужди на бизнеса – описани са практически казуси, адаптирани за нуждите на обучението; същите се използват; засилва се практическата насоченост на обучението.
 • Изготвена е усъвършенствана методиката на преподаване по икономика и бизнес с акцент върху интерактивните методи – по-често се използват формати на преподаване / учене с интерактивна насоченост; стремим се това да стане постоянна практика).
 • Направен е изводът, че е необходимо модернизиране на учебния процес с технологии за интерактивно преподаване / учене. В рамките на проекта са закупени и се използват интерактивни дъски, съвременни видео-компютърни системи и др.

Текстът е създаден въз основа на прессъобщение, изготвено от екипа по проекта.

Иванка Мавродиева

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: