Научна конференция за съвременните проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата

 

На 18 и 19 юни 2016 г., в зала 15 на Факултета по журналистика и масова комуникация се проведе научна конференция на тема „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“.

В конференцията участваха над 30 преподаватели, докторанти и студенти от четири факултета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Великотърновския университет, Югозападния университет, Университета за национално и световно стопанство и Нов български университет.

На 18 юни 2016 г. докладите са обединени тематично в 4 секции по теми, свързани с джендър реториката, виртуалната реторика, визуалната реторика, комуникациите в медиите и социалните медии, изкуствата, сред които киното, бизнеса и други.

На 19 юни 2016 г. конференцията включва семинар, уъркшоп за съвременни методи на тренинги и обучение по реторика. Предвижда се кръгла маса с участие на студенти и докторанти. Темите са: реторика, медии, комуникации, промени в медийната среда, реторични техники и похвати, аргументи и аргументация, свързани с реклама, връзки с обществеността, образованието, изкуствата, обществените процеси и други.

Научната конференция е част от дейности по проект 22 от 2016 г., НИС, Софийски университет, катедра „Реторика“. Ръководител на проекта е проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева.

 Дебат на открито с участие ва специалисти по ПР, медии, СЕМ, НПО

 Публична дискусия за споменаването на имена на компании и организации в телевизията и радиото, които реализират и подкрепят обществено значими каузи се провежда на 19 юли 2016 г. от 17:30часа. Дебатът ще се проведе на открито, в градинката  на ул. „Кракра“ 6.

Участници са представители на СЕМ, на неправителствени организации, на ПР, рекламни и медийни професионални асоциации

Участници по първата тема „ПР и компаниите в електронните медии: колко е важно да се знаят. Как да насърчим практиката за отразяването им?“ са Радина Ралчева, Председател на УС на БДВО и Катя Димитрова, Председател на БАПРА.

Следва дискусия за отразяването на компаниите: история и гледни точки, модератор е д-р Александър Христов, член на УС на БДВО.

Мария Стоянова, Председател на СЕМ, ще говори на тема „Регулаторът. Какво казва ЗРТ и как да се тълкува?“

Темата „Неправителствените организации. Какви са ползите за обществото от споменаването на имена на компании?“ се разисква от Красимира Величкова, Директор на БДФ и Иванка Шалапатова, фондация „За нашите деца”.

Атанас Генов – Председател на АБРО и  Мария Савова – Изпълнителен директор участват в дискусията „Телевизионните и радио оператори и продуцентите. Какво спира електронните медии да отразяват имената на компаниите при социално-отговорни проекти? Какви са новините за тях?“

Интересният казус „Компаниите. Каква е необходимостта от повече публичност за каузи и социално отговорни проекти?“ се представя през гледните токи на Росен Мисов, Изпълнителен директор на БАР,  Георги Руйчев, Изпълнителен директор на ББЛФ, Илияна Захариева, Мтел и Елена Кръстева, Софарма.

Позиции относно функциите на рекламистите, по въпросите: Кое не е реклама в електронните медии? Разликата между информационно и рекламно съдържание вземат отношение Ели Герганова, Председател на НСС и Мариана Брашнарова, Изпълнителен директор на БАКА.

Финалът включва приемане на обща декларация след дискусия.

Иванка Мавродиева

Ето моето поздравление на и за 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Поздравлението е под формата на видеоклип, придружен с текст.

Поздравлението е към колегите преподаватели, учени, докторанти и студенти:

– които отбелязват 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;

– които съпреживяват и оценяват като ценности тези да се стремиш да си образован, да си любознателен, да приемаш предизвикателството да навлизаш в нови области;

– които оценяват постиженията на колегите в областта на науката и културата;

– които умеят да работят в изследователски екипи и в научна мрежа;

– които подкрепят твореца, изследователя и учения;

– които приемат достиженията на успелите в образованието и културата.

На церемонията по връчване на наградите „Питагор“ – 2016 година от Министерство на образованието и науката обявиха, че съм номинирана в категорията утвърден учен в хуманитарните и социалните науки.

Кандидатствах в конкурса с номинация от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в категорията особен принос в хуманитарните и социалните науки.

Кандидатствах за индивидуална награда за наука „Питагор“ 2013 – 2014 г.

Аз съм една от тримата в тази категория и отчитам това като свой личен принос и принос на постиженията ми в областта на реториката и академичното писане като преподавател в Софийския университет.

Ето само част от публикациите и постиженията, с които кандидатствах за постижения през 2013 – 2014 г.

2 монографии:

  • „Реторика и пъблик рилейшънс“ (2013)„Академично писане за докторанти и постдокторанти“ (2014);
  • 3 статии на английски език
  • Mavrodieva, I. (2014). The functions of rhetoric in the Bulgarian public sphere – Cross cultural communication, International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, Editura Univertitar and ADI Publication.

Impact Factor = 0,781 – Scientific Indexing Service (SIS), CEEOL.

International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication is index in 6: SIS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus; COPAS National, Academic and Specialist Library Catalogue, UK; Electronic Journal Library (EZB)] J-Gate; SCIPIO (Scientific Publishing & Information Online)

http://crossculturenvironment.wordpress.com/ivanka-mavrodieva-the-functions-of-rhetoric-in-the-bulgarian-public-sphere/.

  • Mavrodieva, I. 2014. The Concept of the Bulgarian “European Identity” Across the Bulgarian Language and Political Rhetoric in Bulgaria – US-China Foreign Language, January 2014, Vol. 12, No. 1, pp. 1-16, David Publishing House ISSN 1539-8080.

(indexed in CrossRef, DOI number). www.davidpublishing.com/DownLoad/?id=15004.

  • Mavrodieva, I. 2014. Virtual Political Communication in Bulgaria, Journalism and Mass Communication (ISSN2160-6579).12, 2014, Issue 39, David Publishing House. Journalism and Mass Communication, ISSN 2160-6579

December 2014, Vol. 4, No. 12, 756-765 doi: 10.17265/2160-6579/2014.12.003

 

  • 7 статии на български език, в които са представени научни резултати, които допринасят за развитието на реториката.

Цитирания:

  • 200 цитирания на 20 публикации;
  • В Google Schollar – 11 позовавания и 2 h индекс –общо на 7 публикации, 2 от които на английски език;
  • Rhetorical, Political, and Public Relations Aspects of Candidate Debates during Presidential Election Campaigns in Bulgaria (1991-2006), November 2012, Controversia;Fall2012, Vol. 8 Issue 1, p. 36 – EBSCO.

Уточнение: „Академично писане за докторанти и постдокторанти“ е в съавторство с проф. Йовка Тишева.

Вижте информация за събитието и блоговете и Онлайн Справочник по реторика и във Фейсбук

online.rhetoric.bg – Онлайн справочник по реорика – Рубрика „Събития“

mavrodieva.blogspot.com

XIII академичен омнибус: Комуникация в условията на кризи

 

18 Омнибус - ВААК - ПР

18 Омнибус – ВААК – ПР

Организира Българската академична асоциация по комуникации (БААК) в партньорство с Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при СБЖ, с медийното партньорство на електронните научни списания  „Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и „Реторика и комуникации” (http://rhetoric.bg/) и с подкрепата на изворна вода RILANA® в рамките на Десетия PR Фестивал. 19 май, четвъртък , 2016 г., 10:00 – 13:30 часа, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, заседателна зала № 1, Ректората.

 

ПРОГРАМА И УЧАСТНИЦИ

ПР_Омнибус_19_май_201610:00 – 10:15 ч.

Откриване. Встъпителни думи от проф. дфн Милко Петров, председател на БААК и съпредседател на Българската конфедерация за връзки с обществеността (БКВО),ФЖМК, СУ.

10.15- 1030 ч.

Модератор: проф. дфн Милко Петров

Проф. дфн Иванка Мавродиева. Дигиталните комуникации – да ги възлагаме или да ги управляваме вътрешно? (БААК, ФФ, СУ)

10:30 – 10:45 ч.

Асен Асенов. Комуникационната криза – новото нормално? (БДВО)

10:45 – 11:00 ч.

Гл. ас. д-р Александър Христов. Проблеми в отношението ПР агенция и клиент – управление на очакванията (БААК, БДВО , УНСС)

11:00 – 11:15 ч.

Доц. д-р Стефан Серезлиев. Клиент и комуникационна агенция – креативност по време  на кризи. (заместник-председател на БААК, ВТУ)

Дискусия 11:15 – 11:45 ч.

11:45 – 12:00 ч.

Модератор: доц. д-р Стефан Серезлиев

Доц. д-р Теодора Петрова . Медийни комуникации в условията на тероризъм. (БААК, ФЖМК, СУ)

12:00 – 12:15 ч.

Аня Павлова. Година на президентските избори. Година на голямата комуникационна депресия. (ИМАГИНЕС, съпредседател на Българската конфедерация за връзки с обществеността) (БКВО)

12:15 – 12:30 ч.

Доц. д-р Георги Калагларски . Комуникацията елит- публики: рефлексии и деформации (БААК, ВСУ, СБЖ)

12:30 – 12:45 ч.

Проф. дфн Милко Петров. Комуникационните недоразумения. Непознавана или нарушавана идентичност. (БААК, ФЖМК, СУ).

12:45 – 13:00 ч.

Доц. д-р Чавдар Христов.  Глобализация на репутационните кризи: дигитализация и изтичане на информация. (ФЖМК, СУ)

13:00 – 13:30 ч.

Заключителна дискусия.

С подкрепата на изворна вода Рилана

Рилана

Рилана

Икономическата наука

Дискусия

Професор д. ик. н. Румен Георгиев, който поддържа интересен, информативен, полезен и атрактивен блог http://www.rgeorgiev.com/, инициира дискусия по тема, свързана с това дали и до каква степен учени, експерти и практици могат да комуникират професионално онлайн по отделни теми и проблеми, свързани с икономиката.

Експерти от различни сфери ще участват в дискусията, обсъждайки как може да се оптимизира общуването при използване на възможностите на блоговете, социалните мрежи и интернет като цяло.

Тема: Икономическата наука като пространство/киберпространство за общуване.

Организатори са Софийският университет и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Място: Софийски университет, Ректорат, Огледална/Конферентна зала.

Време: 13 април 2016 г., сряда, 17 и 15 часа.

Модератори: проф. д.с.н. Цветан Давидков и проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева.

Възпоминание по случай 143 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски се организира от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Общобългарския комитет „Васил Левски“ и Комитета на випуските на НВУ „Васил Левски“.

Възпоминателната вечер ще се състои във Военна Академия „Г. С. Раковски“ на 18 февруари, четвъртък, от 17.30 ч., в зала „Г. С. Раковски“.

Програмата включва няколко събития, първото е театрална постановка, режисьор е Христо Шопов. Театралната постановка е посветена на последните дни и часове на Васил Левски.

В програмата са включени четене на ученическо есе от получил приза в конкурса на Общобългарския комитет „Васил Левски“, както и патриотична програма на Военния ансамбъл.

 

 

Пресконференция на президента Росен Плевнелиев и вицепрезидента Маргарита Попова – 4 години след началото.

Ключови теми в изявленията им са: за дейността на президентската институция, за ролята и мястото й в българското общество, за това каква трябва да бъде държавата според правни, политически и социални теории, какви дела са извършени от президента и вицепрезидента съгласно правомощията и ресорите, как това е представено според статистиката, конкретиката, правни и други анализи, според SWOT анализ.

До каква степен политическите елити са изпълнили ангажиментите си? Европейският съюз какъв дневен ред задава и дали в България политици и институции имат друга визия за дневния ред на страната? Правова и социална държава, но как това ще стане у нас? Много въпроси. Наред с актуалните и болезнени теми за бежанците, имигрантите, мултилутурализма и мултикултурността. Каузи, ценности, доктрини – абстрактни идеологеми, които ако се изпълнят със съдържание, България би била друга.

Предстоящите президентски избори – кои ще са играчите там, аритметика или друг тип калкулации и сметки се правят, преконфигурирания, лансирания, тествания и подготовка на организационно, кадрово и политическо равнище – журналистите питат и за това.

Умереност в отговорите на ораторите към въпросите на журналистите! Задаване на теми в изложенията, диалог в познатия ПР формат пресконференция, прозрачност и отчетност. Това бе представено днес от президента Плевнелиев и вицепрезидента Попова.

25 години президент, вицепрезидент и президентска институция в България –  след Конституцията от 1991 година, приета от Великото народно събрание.

Остават въпросите – някои фундаментални, други изискващи ежедневни решения: Как ще функционира президентската институция в бъдеще, през следващите десетилетия? Каква роля ще играе президентът в България? Какви промени ще се правят в Конституцията по принцип и спрямо президентската институция? Как ще се координират дейностите с оглед добруването на хората, гражданското общество и осмислянето на това какво е Република България и какви ценности има у българите?

 

Posted by: mavrodieva | ноември 24, 2015

БДВО и Денят на Бернайс 2015

Българското дружество за връзки с обществеността – БДВО – организира на 22 и 23 ноември 2015 г.  събитието „Денят на Бернайс 2015“.

Темата е „Дигитални комуникации в подкрепа на иновационни и Start up проекти“.

Мястото е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Конферентна зала.

Събитието включва:

Академична дискусия на тема: „Иновации и дигитални комуникации като теория и практика“, организиран в партньорство с ФЖМК и в памет на проф. д-р Тодор Петев.

Студентският конкурс е на тема: „Дигиталните комуникации като платформа за промотиране на иновации и Start up проекти“.

 

 

20151017_121712

На 17 и 18 октомври 2015 година в зала 63, Философски факултет, в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе научна конференция за докторанти и постдокторанти на тема „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“.

В конференцията се включиха над 30 докторанти от катедра „Реторика“, Философски факултет, ФЖМК, Военна академия и други, постдокторанти и преподаватели по реторика и комуникации и други.20151017_113918

Конференцията на 17 октомври бе организирана в секции и панели, в които докторантите представиха свои доклади и презентации.

20151017_122407В първа секция се обсъждаха методи за изследване на политическата реторика.

В първи панел на втора секция „Проявления на реториката във виртуална среда“ се разискваха въпроси, свързани с визуална реторика и виртуална среда. Акцентът във втория панел на втора секция е върху изследване на виртуалната комуникация, социалните медии и форумите.

Третата секция включва доклади, свързани с виртуална реторика, социални мрежи и платформи, с бизнес комуникация и с проявления на реториката в киното.20151017_115703

Четвърта секция е посветена на традиционни теоретични и методически постановки в реториката, както и на търсене на пресечени точки между реториката и другите науки.

Докторанти за реториката

Дискусионен форум за реторически изследвания

На 18 октомври 2015 г. участниците се включиха в два дискусионни форума, на които обсъдиха методите за реторически изследвания.

Конференция е част от дейности по проект № 62/2015 „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“, НИС, СУ „Св. Климент Охридски“.

Медиен партньор сп. „Реторика и комуникации“Реторика и комуникации.

Отразяване от Софийския университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/nauchni_proyavi/nauchen_kalendar/nauchna_konferenciya_za_doktoranti_i_postdoktoranti_tradicionni_i_s_vremenni_metodi_za_retoricheski_izsledvaniya

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/nauchna_konferenciya_za_doktoranti_i_postdoktoranti_tradicionni_i_s_vremenni_metodi_za_retoricheski_izsledvaniya

Медийно отразяване

Докторанти, млади учени и преподаватели участваха в конференция, посветена на традиционните и съвременни методи за реторически изследвания

ТВ7

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/170-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_l.n_i.135802_c.23.html#.ViY8wNLhAdU

Фокуснюз

http://focus-news.net/news/2015/10/17/2135747/doktoranti-mladi-ucheni-i-prepodavateli-uchastvaha-v-konferentsiya-posvetena-na-traditsionnite-i-savremenni-metodi-za-retoricheski-izsledvaniya.html

http://www.focus-news.net/news/2015/10/17/2135435/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-17-oktomvri-agentsiya-fokus.html

Отразяване в социалните мрежи

https://www.youtube.com/watch?v=XZBgPbLjs4o&feature=youtu.be

 

МЕДИИТЕ- КРИЗИ VS ВЪЗМОЖНОСТИ

МЕДИИТЕ- КРИЗИ VS ВЪЗМОЖНОСТИ

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ организира научна конференция „Медиите: кризи vs възможност“ на 29 октомври 2015 г. Конференцията ще се проведе в зала „Европа“, Ректорат.

Планира се конференцията да се организира и провежда всяка година.

Медийни партньори са сп. „Медиите на 21 век“, сп. „Медии и обществени комуникации“, сп. „Реторика и комуникации“, Българска академична асоциация по комуникации (БААК), Комисия за научно- практически изследвания и анализи на съвременната журналистика  при СБЖ .

vtu press announce SEMIFINAL small res.pdf

Older Posts »

Категории