Журналистът Доника Ризова ще води събитието, наречено „Образование и бизнес“. То се провежда за 6 пореден път и обосновано може да се говори за устойчивост, положителни резултати, предприемачески дух и нагласи да се създават добри практики и традиции.

Връзката бизнес – образование се поставя във фокуса на програми, платформи и стратегии. По време на събитието ще се обсъждат идеи, ще се споделя опит, ще се представят добри практики. Конференцията е с практическа насоченост и има не просто медийна подкрепа, но и медийно партньорство. Тя е организирана от националния ТВ канал Bulgaria ON AIR и икономическата телевизия Bloomberg TV Bulgaria.

Посланието е „Търсим отличниците в образованието, бизнеса и живота“.

Денят е 10 май 2017 г.

Часовете: 09:00-13:00

Мястото е София, хотел „Балкан“

http://edu-business.info/

The 15th edition of the International Symposium
“Ideologies, values and political behaviors in Central and Eastern Europe”
Organized by the Politics Department, West University of Timișoara.

Place and date: West University of Timisoara, Romania, 24-25 March 2017

Deadline for proposals: 01 March 2017

https://pfc.uvt.ro/ideologies-values-and-political-behaviors-in-central-and-eastern-europe/

Философският факултет на Софийския университет е домакин и съорганизатор на 4th ESTIDIA Conference Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication, която ще се проведе на 29 и 30 септември 2017 г. 

Партньори на събитието са Институтът по реторика и комуникации и Centre for New Media and Transdisciplinary Dialogue, Constanţa.

Вижте повече информация на сайта на конференцията.//www.estidia.eu/

The 4th ESTIDIA conference, to be held on 29-30 September, 2017, is hosted by Sofia University “St. Kliment Ohridski”, the oldest higher education institution in Bulgaria, founded in 1888, which has been consistently ranked as the top university in the country according to national and international rankings. The conference serves as a discussion forum for researchers and practitioners to showcase their dialogue-oriented work on current societal and community-related issues, and on methodological approaches to dialogue and strategies of interpersonal and inter-group Communication. The aim is to bring together senior and junior scholars and practitioners from a wide range of disciplines and professional orientations to critically explore, through dialogue, different perspectives on human thinking, communication strategies, interpersonal relations, socio-cultural traditions, political processes and business interactions by means of theory-based and practice-driven investigations.

http://www.estidia.eu/wp-content/uploads/2017/02/CfP_4th-ESTIDIA-Conference_Sofia_2017.pdf

Почит месец измина от 20 декември 2016 г., когато в зала 1 на НДК имах удоволствието да присъствам на едно невероятно представление. Спектакълът „На нея с обич! Емил Димитров“. Един синкретичен спектакъл, нещо ново и модерно, без да е претенциозно. Двама актьори сцената – Даниел Цочев и Антония Малинова. Декор, решен в черно и бяло, минимализъм и същевременно усещане за динамика, избор и свобода. Изграждането на образ чрез играта на актьора Даниел Цочев, превъплътил се в Емил Димитров, чрез спомени, самооценка, песни, диалог, видиоклипове. Диалог, който позволява да се върне назад във времето привидно хронологично и да оцени или преоцени важни моменти, върхови моменти, трудни моменти в личен и професионален план. Чудесен финал с песента „Ако си дал…“. Усещането за духовност, дефицит от която всички имаме и днес.

Нели Бенова е сценарист и продуцент на този, по моето скромно мнение, синкретичен спектакъл, в който има и интересно направени видеоклипове към песните, някои в ретро стил. Има и ретроспекция, и препратки към спомени, и споделяне, и песни.

И нещо много важно, образът на Емил Димитров не е идеализиран, той е дълбок и истински, многопластов; без излишна мелодрама и клишета. Балансът в селекцията и представянето на факти от творчеството и живота на една талантлива личност е постигнат елегантно.

И нещо, което ме впечатли. Комуникационната кампания мина през социалните мрежи и електронните медии.

https://www.facebook.com/events/1692214677763577/

От флашмопа на летище София, през промотиране на клиповете до медийни участия.

https://www.facebook.com/EmilDimitrov.NaNeya/videos/1126987137386281/

Един модерен и ефективен начин да се привлече внимание. А и залата беше пълна.

Успех на следващото представление през март 2017 година!

Иванка Мавродиева

Научна конференция за съвременните проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата

 

На 18 и 19 юни 2016 г., в зала 15 на Факултета по журналистика и масова комуникация се проведе научна конференция на тема „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“.

В конференцията участваха над 30 преподаватели, докторанти и студенти от четири факултета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Великотърновския университет, Югозападния университет, Университета за национално и световно стопанство и Нов български университет.

На 18 юни 2016 г. докладите са обединени тематично в 4 секции по теми, свързани с джендър реториката, виртуалната реторика, визуалната реторика, комуникациите в медиите и социалните медии, изкуствата, сред които киното, бизнеса и други.

На 19 юни 2016 г. конференцията включва семинар, уъркшоп за съвременни методи на тренинги и обучение по реторика. Предвижда се кръгла маса с участие на студенти и докторанти. Темите са: реторика, медии, комуникации, промени в медийната среда, реторични техники и похвати, аргументи и аргументация, свързани с реклама, връзки с обществеността, образованието, изкуствата, обществените процеси и други.

Научната конференция е част от дейности по проект 22 от 2016 г., НИС, Софийски университет, катедра „Реторика“. Ръководител на проекта е проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева.

 Дебат на открито с участие ва специалисти по ПР, медии, СЕМ, НПО

 Публична дискусия за споменаването на имена на компании и организации в телевизията и радиото, които реализират и подкрепят обществено значими каузи се провежда на 19 юли 2016 г. от 17:30часа. Дебатът ще се проведе на открито, в градинката  на ул. „Кракра“ 6.

Участници са представители на СЕМ, на неправителствени организации, на ПР, рекламни и медийни професионални асоциации

Участници по първата тема „ПР и компаниите в електронните медии: колко е важно да се знаят. Как да насърчим практиката за отразяването им?“ са Радина Ралчева, Председател на УС на БДВО и Катя Димитрова, Председател на БАПРА.

Следва дискусия за отразяването на компаниите: история и гледни точки, модератор е д-р Александър Христов, член на УС на БДВО.

Мария Стоянова, Председател на СЕМ, ще говори на тема „Регулаторът. Какво казва ЗРТ и как да се тълкува?“

Темата „Неправителствените организации. Какви са ползите за обществото от споменаването на имена на компании?“ се разисква от Красимира Величкова, Директор на БДФ и Иванка Шалапатова, фондация „За нашите деца”.

Атанас Генов – Председател на АБРО и  Мария Савова – Изпълнителен директор участват в дискусията „Телевизионните и радио оператори и продуцентите. Какво спира електронните медии да отразяват имената на компаниите при социално-отговорни проекти? Какви са новините за тях?“

Интересният казус „Компаниите. Каква е необходимостта от повече публичност за каузи и социално отговорни проекти?“ се представя през гледните токи на Росен Мисов, Изпълнителен директор на БАР,  Георги Руйчев, Изпълнителен директор на ББЛФ, Илияна Захариева, Мтел и Елена Кръстева, Софарма.

Позиции относно функциите на рекламистите, по въпросите: Кое не е реклама в електронните медии? Разликата между информационно и рекламно съдържание вземат отношение Ели Герганова, Председател на НСС и Мариана Брашнарова, Изпълнителен директор на БАКА.

Финалът включва приемане на обща декларация след дискусия.

Иванка Мавродиева

Ето моето поздравление на и за 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Поздравлението е под формата на видеоклип, придружен с текст.

Поздравлението е към колегите преподаватели, учени, докторанти и студенти:

– които отбелязват 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;

– които съпреживяват и оценяват като ценности тези да се стремиш да си образован, да си любознателен, да приемаш предизвикателството да навлизаш в нови области;

– които оценяват постиженията на колегите в областта на науката и културата;

– които умеят да работят в изследователски екипи и в научна мрежа;

– които подкрепят твореца, изследователя и учения;

– които приемат достиженията на успелите в образованието и културата.

На церемонията по връчване на наградите „Питагор“ – 2016 година от Министерство на образованието и науката обявиха, че съм номинирана в категорията утвърден учен в хуманитарните и социалните науки.

Кандидатствах в конкурса с номинация от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в категорията особен принос в хуманитарните и социалните науки.

Кандидатствах за индивидуална награда за наука „Питагор“ 2013 – 2014 г.

Аз съм една от тримата в тази категория и отчитам това като свой личен принос и принос на постиженията ми в областта на реториката и академичното писане като преподавател в Софийския университет.

Ето само част от публикациите и постиженията, с които кандидатствах за постижения през 2013 – 2014 г.

2 монографии:

  • „Реторика и пъблик рилейшънс“ (2013)„Академично писане за докторанти и постдокторанти“ (2014);
  • 3 статии на английски език
  • Mavrodieva, I. (2014). The functions of rhetoric in the Bulgarian public sphere – Cross cultural communication, International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, Editura Univertitar and ADI Publication.

Impact Factor = 0,781 – Scientific Indexing Service (SIS), CEEOL.

International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication is index in 6: SIS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus; COPAS National, Academic and Specialist Library Catalogue, UK; Electronic Journal Library (EZB)] J-Gate; SCIPIO (Scientific Publishing & Information Online)

http://crossculturenvironment.wordpress.com/ivanka-mavrodieva-the-functions-of-rhetoric-in-the-bulgarian-public-sphere/.

  • Mavrodieva, I. 2014. The Concept of the Bulgarian “European Identity” Across the Bulgarian Language and Political Rhetoric in Bulgaria – US-China Foreign Language, January 2014, Vol. 12, No. 1, pp. 1-16, David Publishing House ISSN 1539-8080.

(indexed in CrossRef, DOI number). www.davidpublishing.com/DownLoad/?id=15004.

  • Mavrodieva, I. 2014. Virtual Political Communication in Bulgaria, Journalism and Mass Communication (ISSN2160-6579).12, 2014, Issue 39, David Publishing House. Journalism and Mass Communication, ISSN 2160-6579

December 2014, Vol. 4, No. 12, 756-765 doi: 10.17265/2160-6579/2014.12.003

 

  • 7 статии на български език, в които са представени научни резултати, които допринасят за развитието на реториката.

Цитирания:

  • 200 цитирания на 20 публикации;
  • В Google Schollar – 11 позовавания и 2 h индекс –общо на 7 публикации, 2 от които на английски език;
  • Rhetorical, Political, and Public Relations Aspects of Candidate Debates during Presidential Election Campaigns in Bulgaria (1991-2006), November 2012, Controversia;Fall2012, Vol. 8 Issue 1, p. 36 – EBSCO.

Уточнение: „Академично писане за докторанти и постдокторанти“ е в съавторство с проф. Йовка Тишева.

Вижте информация за събитието и блоговете и Онлайн Справочник по реторика и във Фейсбук

online.rhetoric.bg – Онлайн справочник по реорика – Рубрика „Събития“

mavrodieva.blogspot.com

XIII академичен омнибус: Комуникация в условията на кризи

 

18 Омнибус - ВААК - ПР

18 Омнибус – ВААК – ПР

Организира Българската академична асоциация по комуникации (БААК) в партньорство с Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при СБЖ, с медийното партньорство на електронните научни списания  „Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и „Реторика и комуникации” (http://rhetoric.bg/) и с подкрепата на изворна вода RILANA® в рамките на Десетия PR Фестивал. 19 май, четвъртък , 2016 г., 10:00 – 13:30 часа, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, заседателна зала № 1, Ректората.

 

ПРОГРАМА И УЧАСТНИЦИ

ПР_Омнибус_19_май_201610:00 – 10:15 ч.

Откриване. Встъпителни думи от проф. дфн Милко Петров, председател на БААК и съпредседател на Българската конфедерация за връзки с обществеността (БКВО),ФЖМК, СУ.

10.15- 1030 ч.

Модератор: проф. дфн Милко Петров

Проф. дфн Иванка Мавродиева. Дигиталните комуникации – да ги възлагаме или да ги управляваме вътрешно? (БААК, ФФ, СУ)

10:30 – 10:45 ч.

Асен Асенов. Комуникационната криза – новото нормално? (БДВО)

10:45 – 11:00 ч.

Гл. ас. д-р Александър Христов. Проблеми в отношението ПР агенция и клиент – управление на очакванията (БААК, БДВО , УНСС)

11:00 – 11:15 ч.

Доц. д-р Стефан Серезлиев. Клиент и комуникационна агенция – креативност по време  на кризи. (заместник-председател на БААК, ВТУ)

Дискусия 11:15 – 11:45 ч.

11:45 – 12:00 ч.

Модератор: доц. д-р Стефан Серезлиев

Доц. д-р Теодора Петрова . Медийни комуникации в условията на тероризъм. (БААК, ФЖМК, СУ)

12:00 – 12:15 ч.

Аня Павлова. Година на президентските избори. Година на голямата комуникационна депресия. (ИМАГИНЕС, съпредседател на Българската конфедерация за връзки с обществеността) (БКВО)

12:15 – 12:30 ч.

Доц. д-р Георги Калагларски . Комуникацията елит- публики: рефлексии и деформации (БААК, ВСУ, СБЖ)

12:30 – 12:45 ч.

Проф. дфн Милко Петров. Комуникационните недоразумения. Непознавана или нарушавана идентичност. (БААК, ФЖМК, СУ).

12:45 – 13:00 ч.

Доц. д-р Чавдар Христов.  Глобализация на репутационните кризи: дигитализация и изтичане на информация. (ФЖМК, СУ)

13:00 – 13:30 ч.

Заключителна дискусия.

С подкрепата на изворна вода Рилана

Рилана

Рилана

Икономическата наука

Дискусия

Професор д. ик. н. Румен Георгиев, който поддържа интересен, информативен, полезен и атрактивен блог http://www.rgeorgiev.com/, инициира дискусия по тема, свързана с това дали и до каква степен учени, експерти и практици могат да комуникират професионално онлайн по отделни теми и проблеми, свързани с икономиката.

Експерти от различни сфери ще участват в дискусията, обсъждайки как може да се оптимизира общуването при използване на възможностите на блоговете, социалните мрежи и интернет като цяло.

Тема: Икономическата наука като пространство/киберпространство за общуване.

Организатори са Софийският университет и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Място: Софийски университет, Ректорат, Огледална/Конферентна зала.

Време: 13 април 2016 г., сряда, 17 и 15 часа.

Модератори: проф. д.с.н. Цветан Давидков и проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева.

Възпоминание по случай 143 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски се организира от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Общобългарския комитет „Васил Левски“ и Комитета на випуските на НВУ „Васил Левски“.

Възпоминателната вечер ще се състои във Военна Академия „Г. С. Раковски“ на 18 февруари, четвъртък, от 17.30 ч., в зала „Г. С. Раковски“.

Програмата включва няколко събития, първото е театрална постановка, режисьор е Христо Шопов. Театралната постановка е посветена на последните дни и часове на Васил Левски.

В програмата са включени четене на ученическо есе от получил приза в конкурса на Общобългарския комитет „Васил Левски“, както и патриотична програма на Военния ансамбъл.

 

Older Posts »

Категории