„Спиралата на споделянето“ или как се измени „спиралата на мълчанието“ разглежда в новата си книга доц. Симеон Василев 

Формулата на информационното уравнение с основни променливи  – алгоритми и социални мрежи са в основата на хипотезата за „спиралата на споделянето“, която  доц.  Симеон Василев  предлага в новата си книга „В спиралата на споделянето. Медийното съдържание и социалните мрежи“ на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Доц. Василев коментира, че хипотезата е провокирана от една  по-стара теория за „спиралата на мълчанието“ на германския учен Елизабет Ноел-Нойман.

Всъщност тук предлагам една хипотеза за спиралата на споделянето в чиито център са социалните мрежи, каза той и уточни, че  традиционните медии, на базата на които е създадена теорията за „спиралата на мълчанието“, отдавна нямат изключителната власт да формират общественото мнение. Тяхната сила, ако не е абсолютно отнета, то е твърде отслабена от социалните мрежи, добави доц. Василев.

Книгата поставя редица изследователски въпроси,  сред които  до къде и как социалните мрежи допринасят за структурната промяна на публичната сфера, водят ли до монополизиране на обществените дебати, става ли дума за контрол върху общественото мнение и под какви форми. Това са много важни въпроси и аз се надявам поне частица от тези отговори да съм намерил в тази книга, коментира авторът. 

Книгата „В спиралата на споделянето. Медийното съдържание и социалните мрежи“ на доц. Симеон Василев ще бъде представена на 15 декември, от 17:00 часа,  в аула „Магна“  на  Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК),  на ул. „Московска“ № 49. 

Доц. Симеон Василев е доктор по „Международна комуникация – Журналистика“. Специализира в университета „Мартин Лутер“, Германия и в университета в Кардиф, Уелс. Дисертацията му е на тема „Лидерство в глобална медийна среда“. Защитава доцентура във ФЖМК с дисертационен труд на тема „Медийно съдържание и външнополитически процес“.

Д-р Десислава Антова – Институт по реторика и комуникации

Реклама

Кампанията, представена през анализи в телевизия Bulgaria OnAir в предаването „България сутрин“.

Моето участие там заедно с доцент Николай Димитров и ПР експерта Пепи Димитрова –

https://www.bgonair.bg/a/214-izbori-2022/281314-kak-sotsialnite-mrezhi-i-memetata-povliyaha-na-izbiratelnata-aktivnost-i-na-kampaniyata

Краят на предизборната кампания за 48 НС: комуникационни аспекти

На 2 октомври 2022 г. имах възможността да коментирам от комуникационна и реторична гледна точка предизборната кампания за 48 Народно събрание.

Точно изведено заглавие като обобщение от БНР:

“Проф. Иванка Мавродиева: Доминиращото в тази кампания беше тривиалността!”

https://bnr.bg/azizbiram/post/101714085/prof-ivanka-manrodieva

Това линкът към участието ми днес 2 септември 202 г. в БНР, програма „Хоризонт“.

https://bnr.bg/horizont/post/101699617/prof-ivanka-mavrodieva?fbclid=IwAR1rBbqY3nsBI48ajJAnj1ajaI6WFtt5nQaBjGMNzIBNtnXNvqpr3uNpF2g

https://bnr.bg/horizont/post/101699617/prof-ivanka-mavrodieva

Да, има вече кампания в социалните мрежи и чрез други команикационни канали.

В предишните кампаниите десните са в LinkedIn.

TikTok се използва основно от хората, не от щабовете целенасочено.

Карикатурите, пародиите, меметата са израз на мнение и са вид оценка на избирателите.

Медиите активно се включват в кампаниите.

Политическият маркетинг също работи по свои правила и традиции.

Виртуалните форуми функционират по свои правила: от тролинга до обосновани мнения.

Публикувано от: mavrodieva | юли 2, 2022

Реториката – преподаване, изучаване, обучение

Реториката – преподаване, изучаване, обучение

Работната среща по проекта Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, https://rhefine.uw.edu.pl/ се проведе на 1 юли 2022 г. Домакин на събитието –Институт по реторика и комуникации (ИРК).

Участниците по проекта са от три държави: Полша, Хърватия и България: Warsaw University: Agnieszka Szurek и Ewa Modrzejewska; Zagreb University: Diana Tomić и Elenmari Pletikos Olof; Институт по реторика и комуникации (ИРК) – Иванка Мавродиева, Йовка Тишева, Стефан Серезлиев, Иглика Касабова.

По време на заседанията и дискусиите участниците обсъдиха преподаването на реториката по съвременен начин в университетски програми и в училище.

Участниците представиха резултати от дейностите: методи на преподаване, изследователски методи, публикации, дебати, платформа за преподаване на реториката във Варшавския университет и др. Мястото на реториката в съвременното университетско образование и в средните училища също бе тема на обсъжданията на работната среща.

Книги / учебни помагала: „Онлайн курс по реторика“ и „Преподаването на реториката онлайн: отворени ресурси“, издания на ИРК и изготвени от екипа на ИРК по проекта.

Линкове към сайтовете, разработени от Института по реторика и комуникации по две от дейностите:

Линкове към подкастите:

Публикувано от: mavrodieva | юни 4, 2022

Реторика и механизмите на PR

Реториката е с история от 25 века.

Парламентарната реторика има столетна история.

Тя се проявява и в Народното събрание и има своите функции.

Дебатите изискват ораторско майсторство. Пленарната зала е място за обсъждане на значими теми и на закони. В пленарната зала се осъществява и парламентарен контрол.

Когато има лични нападки и ескалация на емоции, негативни оценки на вербално и невербално равнище, това изисква промяна на тона в посока спазване на етиката и етикета и следване на правилата.

Да, механизмите на PR: изявления, брифинги, участия в медийни предавания, са подходящи.

Да, самоиронията също е интересен реторичен и комуникативен похват.

Да, визуализацията на самоиронията също имат интересни измерения.

За това говорих в телевизия Euronews България на 4 юни 2022 г.

https://euronewsbulgaria.com/news/850/prof-mavrodieva-skandalite-v-parlamenta-obezstoynostyavat-debatite?fbclid=IwAR0p86D_5hWvRgmixKqLooFarjAvsUYBYaZOfCtlFm9fQWgpJM3WgJzcIHw

Публикувано от: mavrodieva | май 27, 2022

Медиите: явления, процеси, тенденции

На 26 май 2022 г. имах удоволствието да участвам заедно с проф. Мария Нейкова в предаването „Кой говори?“ -„ За медиите (само(критично) – Езикът на журналистите“ с водещ журналиста Йовка Йовчева. Актуални и значими теми, въпроси за езика и ролята на медиите, промените и явленията, новите тенденции – това са само малко от темите в разговора.

https://darik.bg/ezikat-na-zurnalistite-e-otrazenie-na-obstestvenata-sreda?fbclid=IwAR02H4-BDr9q_8ugi3nMJSBzAA_XUM_QBSo5BenWL6ZIx31FWELlISzU6t8

https://fb.watch/dflj_Ur_nb/

Учители участват в събитие, посветено преподаването на реториката в училище по проекта RHEFINE

Проектът RHEFINE включва представяне на резултати от дейности и това се реализира успешно пред учители във Националната финансово-стопанска гимназия  (НФСГ) на 5 май 2022 г. Участваха учители от НФСГ, НПМГ, Национално средно училище „София“ и др. Организацията е дело на директора на НФСГ госпожа Мая Гешева и проф. Иванка Мавродиева.

Учителите  получиха учебното помагало „Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси“, издание на ИРК.

Участниците работиха по помагалото и взеха участие в ролеви игри, посветени на подкастите и дебатите. Интерактивният характер на събитието допринесе за популяризиране на възможностите за използване на реториката в преподаването по различни предмети в училище.

Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.

Студенти филолози участваха в симулативни игри по реторика по проекта RHEFINE

Проектът RHEFINE включва представяне на резултати от дейности и това се реализира успешно пред студенти от специалността „Българска филология“ от Факултета по славянски филологии към Софийския университет.

Студентите бяха информирани от проф. дн Иванка Мавродиева, председател на УС на Института по реторика и комуникации (ИРК), партньор по проекта, за постигнатото досега.

В събитието участва доц. д-р Надежда Сталянова, преподавател в Катедрата по български език, която води курса „Публична реч“ и която предостави възможност за реализиране на събитието.

Студентите участваха в ролеви игри: подкасти като съвременна форма на медийната реторика, усъвършенстване на презентационни умения, участие в дебати.

Студентите получиха учебното помагало „Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси“, издание на ИРК, което е достъпно онлайн в сайта на ИРК https://www.iorc.info/ и в сайта. https://rhetoricteacher.iorc.info/.

Подкастите са достъпни на сайта  https://rhetoricteacher.iorc.info/podcasts/

Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.

Проф. Иванка Мавродиева и доктор Георги Петков, членове на екипа по проекта RHEFINE – Rhetoric for Innovative Education, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, представиха дейностите пред ученици от Националната школа по мениджмънт  http://nbschool.eu/ на 16 и 17 април 2022 г.

Книгата  / учебното помагало „Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси“ е част от дейностите по проекта и то е представено пред учениците.

Те следват указанията и участват в симулативни игри, едни от които са да подготвят и произнасят речи. Реториката като теория и практика в съвременен вариант е представена пред ученици от различни училища. Те развиват умения за бъдат успешни оратори в училище и в обществото.

Older Posts »

Категории