Публикувано от: mavrodieva | юни 4, 2022

Реторика и механизмите на PR

Реториката е с история от 25 века.

Парламентарната реторика има столетна история.

Тя се проявява и в Народното събрание и има своите функции.

Дебатите изискват ораторско майсторство. Пленарната зала е място за обсъждане на значими теми и на закони. В пленарната зала се осъществява и парламентарен контрол.

Когато има лични нападки и ескалация на емоции, негативни оценки на вербално и невербално равнище, това изисква промяна на тона в посока спазване на етиката и етикета и следване на правилата.

Да, механизмите на PR: изявления, брифинги, участия в медийни предавания, са подходящи.

Да, самоиронията също е интересен реторичен и комуникативен похват.

Да, визуализацията на самоиронията също имат интересни измерения.

За това говорих в телевизия Euronews България на 4 юни 2022 г.

https://euronewsbulgaria.com/news/850/prof-mavrodieva-skandalite-v-parlamenta-obezstoynostyavat-debatite?fbclid=IwAR0p86D_5hWvRgmixKqLooFarjAvsUYBYaZOfCtlFm9fQWgpJM3WgJzcIHw

Публикувано от: mavrodieva | май 27, 2022

Медиите: явления, процеси, тенденции

На 26 май 2022 г. имах удоволствието да участвам заедно с проф. Мария Нейкова в предаването „Кой говори?“ -„ За медиите (само(критично) – Езикът на журналистите“ с водещ журналиста Йовка Йовчева. Актуални и значими теми, въпроси за езика и ролята на медиите, промените и явленията, новите тенденции – това са само малко от темите в разговора.

https://darik.bg/ezikat-na-zurnalistite-e-otrazenie-na-obstestvenata-sreda?fbclid=IwAR02H4-BDr9q_8ugi3nMJSBzAA_XUM_QBSo5BenWL6ZIx31FWELlISzU6t8

https://fb.watch/dflj_Ur_nb/

Учители участват в събитие, посветено преподаването на реториката в училище по проекта RHEFINE

Проектът RHEFINE включва представяне на резултати от дейности и това се реализира успешно пред учители във Националната финансово-стопанска гимназия  (НФСГ) на 5 май 2022 г. Участваха учители от НФСГ, НПМГ, Национално средно училище „София“ и др. Организацията е дело на директора на НФСГ госпожа Мая Гешева и проф. Иванка Мавродиева.

Учителите  получиха учебното помагало „Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси“, издание на ИРК.

Участниците работиха по помагалото и взеха участие в ролеви игри, посветени на подкастите и дебатите. Интерактивният характер на събитието допринесе за популяризиране на възможностите за използване на реториката в преподаването по различни предмети в училище.

Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.

Студенти филолози участваха в симулативни игри по реторика по проекта RHEFINE

Проектът RHEFINE включва представяне на резултати от дейности и това се реализира успешно пред студенти от специалността „Българска филология“ от Факултета по славянски филологии към Софийския университет.

Студентите бяха информирани от проф. дн Иванка Мавродиева, председател на УС на Института по реторика и комуникации (ИРК), партньор по проекта, за постигнатото досега.

В събитието участва доц. д-р Надежда Сталянова, преподавател в Катедрата по български език, която води курса „Публична реч“ и която предостави възможност за реализиране на събитието.

Студентите участваха в ролеви игри: подкасти като съвременна форма на медийната реторика, усъвършенстване на презентационни умения, участие в дебати.

Студентите получиха учебното помагало „Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси“, издание на ИРК, което е достъпно онлайн в сайта на ИРК https://www.iorc.info/ и в сайта. https://rhetoricteacher.iorc.info/.

Подкастите са достъпни на сайта  https://rhetoricteacher.iorc.info/podcasts/

Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.

Проф. Иванка Мавродиева и доктор Георги Петков, членове на екипа по проекта RHEFINE – Rhetoric for Innovative Education, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, представиха дейностите пред ученици от Националната школа по мениджмънт  http://nbschool.eu/ на 16 и 17 април 2022 г.

Книгата  / учебното помагало „Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси“ е част от дейностите по проекта и то е представено пред учениците.

Те следват указанията и участват в симулативни игри, едни от които са да подготвят и произнасят речи. Реториката като теория и практика в съвременен вариант е представена пред ученици от различни училища. Те развиват умения за бъдат успешни оратори в училище и в обществото.

Публикувано от: mavrodieva | април 14, 2022

Студенти развиват ораторските си умения по време на събитие по проекта RHEFINE

Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.

Студентите използват вече учебните помагала „Онлайн курс по реторика“ и „Преподаване на реторика онлайн“, отворени ресурси, издания на ИРК.

Студентите чуха и подкастите, публикувани като дейности на ИРК по проекта:

Публикувано от: mavrodieva | април 14, 2022

Реторика, студенти, проект RHEFINE

Студенти развиват ораторските си умения по време на събитие по проекта RHEFINE

Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.

Проектът RHEFINE е насочен към усъвършенстване на ораторските умения и преподаването на реторика в университети. Той включва представяне на резултати от дейности. С тази цел се организира и проведе събитие, в което студенти от специалностите БИН и ПИС, Философски факултет на Софийския университет, Кампус „Изток“, блок 1, зали 51 и 47. Студентите бяха информирани от проф. дн Иванка Мавродиева, председател на УС на Института по реторика и комуникации (ИРК), партньор по проекта, за постигнатото. В събитието участва д-р Иглика Касабова, участник по проекта. Студентите участват в ролеви игри, като произнасят речи и подобряват своите реторични умения. Студентът Калина Паскалева, която участва от началото на проекта в дейност, произнесе реч, използвайки подхода на личната история, аргумента по същество и аргумента на авторитета.

Два сайта са създадени от ИРК в изпълнение на дейности по проекта:

Студентите използват вече учебните помагала „Онлайн курс по реторика“ и „Преподаване на реторика онлайн“, отворени ресурси, издания на ИРК.

Студентите чуха и подкастите, публикувани като дейности на ИРК по проекта:

Два сайта са създадени от ИРК в изпълнение на дейности по проекта:

Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.

Двудневна международна конференция се проведе на 24 и 25 февруари 2022 г. в Университета в Загреб. Тя е организирана от партньорите по проекта и е дейност по проекта RHEFINE.

Ключови лектори са:

На 24 февруари 2022 г. Kris Rutten – The rhetoric of cultural literacy

На 25 февруари 2022 г. – Gabrijela Kišiček – Speech delivery in rhetorical scholarship: A
Historical Overview.

Интересна лекция за дебатите по Модела Оксфорт изнесе Мария Залеска на 24 февруари 2022 г.

Agnieszka Budzyńska-Daca и Kinga Rogowska на 25 февруари 2022 г. поставиха акценти върху изучаването на дебатите в университети: Structured Classroom Debate as a Genre for Teaching Rhetoric.

Презентацията наEwa Modrzejewska & Agnieszka Szurek: The integration of rhetoric into the curricula of the Faculty of Polish Studies включва новости относно обучението по реторика.

Лекцията на Petra Aczél на 24 февруари 2022 г. „Future-Proofing Rhetorical Education“ предизвика интерес с новостите в преподаването на реториката.

Сред презентаторите са:

Foteini Egglezou: The use of common topics in teaching creative writing

Ivanka Mavrodieva: Rhetorical analysis of speeches and presentations

Diana Tomić & Jelena Vlašić Duić: Rhetorician & Phonetician: a long way back and a great
way ahead

Участниците са от различни държави и университети, сред които Белгия, Дания, Холандия, Унгария, Полша, Хърватия, САЩ, Гърция, България.

RHEFINE – Rhetoric for Innovative Education, KA2 Erasmus Strategic Partnership – е проект с участието на Университета в Загреб (Хърватия), Университета във Варшава (Полша) и Института по реторика и комуникации (България)

https://rhefine.uw.edu.pl/rhetorical-research-and-didactics

Публикувано от: mavrodieva | януари 24, 2022

Президентска реторика – проявления

На 22 януари 2022 година – церемония по встъпване в длъжност на президента Румен Радев. Отчет, очертаване на перспективите през втория мандат и тържествени слова. Някои от характеристиките на речта на президента Радев, кратка и с умерена патетика, произнесена на открито и част от церемонията. Исторически моменти в общ план са представени в речта. „Държава на духа“ – без директно цитиране на Лихачов. Градация, символи, алегории и ценности: „Ако днес България е една от тях, то е защото нашият народ е изпитал и осъзнал необходимостта от единството на меч, дух и слово.“ Представяне на една от основните функции на президентската институция – президент на всички българи.

Обръщение при полагане на клетва в Народното събрание – като времетраене – по-дълго; като съдържание – богато на теми. Отчет, което е резонно с оглед на това, че встъпва във втори мандат. Очертаване на дейности в бъдеще и стремеж към широк обхват: от промени в съдебната система до образование, социални теми, гражданско участие, икономика, международни отношения. Представяне на концепция и извеждане на това, че трябва да има консенсус по важни теми. Поемане на отговорност.

 „Днес, с ръка на Конституцията искам да ви уверя, че ще продължавам да служа честно и отговорно на Отечеството. „

https://www.president.bg/speeches-and-statements6391/slovo-na-darzhavniya-glava-rumen-radev-na-tseremoniyata-po-vstapvane-v-dlazhnost-za-vtori-mandat-kato-prezident-na-republika-balgariya.html

https://m.president.bg/bg/speeches-and-statements6383/obrashtenie-na-darzhavniya-glava-rumen-radev-kam-naroda-i-narodnoto-sabranie-sled-polagane-na-kletva-na-tarzhestvena-tseremoniya-pred-47-oto-ns.html

И моите коментари по тези теми.

https://bnt.bg/bg/a/prezidentite-kato-oratori?page=4

https://bnt.bg/news/ceremoniya-po-vstapvaneto-v-dlazhnost-za-vtori-mandat-na-prezidenta-radev-i-viceprezidenta-yotova-v312255-302436news.html?fbclid=IwAR2RC9cTHm3kbH1ASbOQpvUWRCrgDGs6gZj-X9iMmsC8bo2dTma4cGcCdqI

Публикувано от: mavrodieva | ноември 22, 2021

Съвременни комуникационни канали и вземане на решения

Комуникационният канал – излъчване на живо на преговорите и срещите за бъдещо правителство – създава публичност и прозрачност. Но той не решава въпроса дали ще има правителство. Излъчването на живо създава условия за самоконтрол и отговорно поведение. Разговори в друг формат също ще се реализират.

Комуникацията е на равнище личности, партии, програми.

Комуникацията като преговори предполага комплексни умения, опитът от бизнеса е добра основа за преговорен процес.

Комуникацията в кризисни ситуации изисква участие на експерти.

Това споделих в БНР, днес, 22 ноември 2021 г., по Българското национално радио, в предаването 12 плюс 3. Водещ Даниела Големинова.

https://bnr.bg/horizont/post/101561252/prof-ivanka-mavrodieva

Older Posts »

Категории