През първите 6 месеца от работата по проекта, участниците реализираха успешно следните дейности:

По Работен пакет 2 от докторантите и младите учени са направени обзори и анализи на теоретична литература, като съобразно областта, в която правят изследвания (европеистика, комуникации, реторика и други), те анотираха и представиха обобщени резултати въз основа на проучване на студии, статии, монографии, като са обхванати и доклади от национални и международни проекти и др.

Участниците в изследователския екип по проекта във връзка с Работен пакет 2  направиха и анализ на нормативни документи и теоретична литература по проблема. Те достигнаха до резултатите след анализ на корпус от закони и правилници, сайта на Софийския университет, сайта на Философския факултет и дейността на различни факултети от Софийския университет. Така бе направен възможно по-цялостен преглед и обзор и се установиха предимствата на работата с млади учени в посока институционализация на научното израстване на докторанти и млади учени. Членовете на екипа по проекта достигнаха до синтезиране на изводи за състоянието на проблема според нормативната уредба, като отчетоха важността тя да се актуализира така че, във връзка с научното израстване на докторантите и младите учени да се предоставят повече възможности да се обучават при използване на методи и методики за изследвания, да работят в международни изследвания и конференции, да поучават методическа помощ на равнище катедра, факултет, университет.

 

Освен това, в рамките на Работен пакет 2, беше направен анализ на нормативната уредба, касаеща докторантското обучение, на европейско ниво. Основният извод, който можем да направим от него, е, че вследствие на все по-засиленото сътрудничество между държавите членки и академична мобилност се наблюдава постепенна хармонизация в практиките и качеството на докторанското обучение .

 

Във връзка с Работен пакет 3 бяха организирани фокус групи с докторанти, за да бъдат установени техните нагласи спрямо докторантското обучение. Участниците във фокус групите са от от Философския факултет, ФЖМК, ГГФ, Исторически факултет и ФКНФ, обхванати са 50 докторанта, като повечето са от ФФ – 35, 12 от ФКНФ, 2 – ГГФ.

 

Като резултат бяха направени редица изводи. Един от тях е, че докторантите имат яснота относно организационните елементи по време на докторантурата и завяват, че е необходима „компетентност по отношение на научната област и административния процес на преминаване през докторантурата.“, като констатират дефицити в това отношение от досегашен опит. Също така, има идентифицирана потребност не само от лекции, но и от workshop и семинари и от засилване и на практическите елементи в обучението в ОНС „доктор”. Докторантите са наясно относно процеса на обучение и неговата специфика и те заявяват, че трябва да има фокус върху определено изследване. Те отчитат, че е от съществена важност да развият умения да бъдат изследователи, но открояват и това да има самоизява.

 

 

Гл. ас. д-р Пенка Христова – Ръководител на проекта

Advertisements

Конференцията даде възможност за създаване на новите научни контакти, бъдещи проекти и изследвания в областите комуникация, диалог, политическата комуникация, медии, дигиталната среда.

 

На 29 и 30 септември 2017 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  успешно се проведе международната научна конференцията  ESTIDIA: „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“.

На 29 септември 2017 г. конференцията бе открита официално от заместник-ректора на Софийския университет проф. Мария Стойчева и от заместник-декана на Философския факултет проф. Оля Харизанова.

Проф. Иванка Мавродиева представи в речта си при откриването пред участниците от 25 държави конференцията, програмата, дейностите.

Проф. Корнелия Илие от Университета в Молмьо изнесе лекция на тема „Challenges of interpersonal and intergroup communication in the public sphere“.

На 29 и 30 септември 2017 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  успешно се проведе международната научна конференцията  ESTIDIA: „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“.

В секциите и творческите научни работилници в 5 зали в Южното крило на Софийския университет докладчиците представиха резултати от изследвания на интеркултурната комуникация, комуникацията и образованието, хумора и комуникацията, медиите, политическата комуникация и диалога.

 

В няколко поредни поста представям репортажно и научно събитието – международна научна конференция със 100 учактниак от 25 държави.

4th ESTIDIA Conference – Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication

Подготовката за конференцията започна преди година и половина и на 29 и 30 септември 2017 година.

Екип от докторанти се включи в екипа: Тодор Симеонов, Анита Николова, Десислава Антова, Теодора Абрашева:

Прочети още…

Posted by: mavrodieva | септември 17, 2017

„Учене от ново поколение?“

Тук представяме информация, подготвена от Милена Стратиева и публикувана в Онлайн справочник по реторика на 17 септември 2017 г. в рубриката „Събития“.

http://www.online.rhetoric.bg

„Дискусия „Учене от ново поколение?“ Попадали ли сте на класации и списъци за така наречените „професии на XXI век“? Забелязали ли сте колко от тях са обвързани с дигитални технологии? Замисляли ли сте се колко по-различно учим и запомняме информация днес, отколкото преди години? Как традиционните методи на обучение се доразвиват и надграждат? Колко голямо значение има интернет за образователните ни нужди, а и професионални интереси?
Тези въпроси ще бъдат повдигнати по време на дискусията „Учене от ново поколение?“ на19 септември (вторник) от 19 ч. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“.
А отговорите ще търсят представители на бизнеса и организации, свързани с образованието и обученията.
Събитието е с вход свободен. Регистрирайте се безплатно тук:
https://www.eventbrite.com/e/37882909803
Събитието се организира от 9 Academy, бизнес академия, в която експерти и опитни специалисти от бизнес сектора предават своите знания, умения и опит на 50 участници, чрез интерактивни методи на преподаване и преживявания, които остават за цял живот.“

https://www.facebook.com/events/132650020695663/

Подготвила Милена Стратиева

Журналистът Доника Ризова ще води събитието, наречено „Образование и бизнес“. То се провежда за 6 пореден път и обосновано може да се говори за устойчивост, положителни резултати, предприемачески дух и нагласи да се създават добри практики и традиции.

Връзката бизнес – образование се поставя във фокуса на програми, платформи и стратегии. По време на събитието ще се обсъждат идеи, ще се споделя опит, ще се представят добри практики. Конференцията е с практическа насоченост и има не просто медийна подкрепа, но и медийно партньорство. Тя е организирана от националния ТВ канал Bulgaria ON AIR и икономическата телевизия Bloomberg TV Bulgaria.

Посланието е „Търсим отличниците в образованието, бизнеса и живота“.

Денят е 10 май 2017 г.

Часовете: 09:00-13:00

Мястото е София, хотел „Балкан“

http://edu-business.info/

The 15th edition of the International Symposium
“Ideologies, values and political behaviors in Central and Eastern Europe”
Organized by the Politics Department, West University of Timișoara.

Place and date: West University of Timisoara, Romania, 24-25 March 2017

Deadline for proposals: 01 March 2017

https://pfc.uvt.ro/ideologies-values-and-political-behaviors-in-central-and-eastern-europe/

Философският факултет на Софийския университет е домакин и съорганизатор на 4th ESTIDIA Conference Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication, която ще се проведе на 29 и 30 септември 2017 г. 

Партньори на събитието са Институтът по реторика и комуникации и Centre for New Media and Transdisciplinary Dialogue, Constanţa.

Вижте повече информация на сайта на конференцията.//www.estidia.eu/

The 4th ESTIDIA conference, to be held on 29-30 September, 2017, is hosted by Sofia University “St. Kliment Ohridski”, the oldest higher education institution in Bulgaria, founded in 1888, which has been consistently ranked as the top university in the country according to national and international rankings. The conference serves as a discussion forum for researchers and practitioners to showcase their dialogue-oriented work on current societal and community-related issues, and on methodological approaches to dialogue and strategies of interpersonal and inter-group Communication. The aim is to bring together senior and junior scholars and practitioners from a wide range of disciplines and professional orientations to critically explore, through dialogue, different perspectives on human thinking, communication strategies, interpersonal relations, socio-cultural traditions, political processes and business interactions by means of theory-based and practice-driven investigations.

http://www.estidia.eu/wp-content/uploads/2017/02/CfP_4th-ESTIDIA-Conference_Sofia_2017.pdf

Почит месец измина от 20 декември 2016 г., когато в зала 1 на НДК имах удоволствието да присъствам на едно невероятно представление. Спектакълът „На нея с обич! Емил Димитров“. Един синкретичен спектакъл, нещо ново и модерно, без да е претенциозно. Двама актьори сцената – Даниел Цочев и Антония Малинова. Декор, решен в черно и бяло, минимализъм и същевременно усещане за динамика, избор и свобода. Изграждането на образ чрез играта на актьора Даниел Цочев, превъплътил се в Емил Димитров, чрез спомени, самооценка, песни, диалог, видиоклипове. Диалог, който позволява да се върне назад във времето привидно хронологично и да оцени или преоцени важни моменти, върхови моменти, трудни моменти в личен и професионален план. Чудесен финал с песента „Ако си дал…“. Усещането за духовност, дефицит от която всички имаме и днес.

Нели Бенова е сценарист и продуцент на този, по моето скромно мнение, синкретичен спектакъл, в който има и интересно направени видеоклипове към песните, някои в ретро стил. Има и ретроспекция, и препратки към спомени, и споделяне, и песни.

И нещо много важно, образът на Емил Димитров не е идеализиран, той е дълбок и истински, многопластов; без излишна мелодрама и клишета. Балансът в селекцията и представянето на факти от творчеството и живота на една талантлива личност е постигнат елегантно.

И нещо, което ме впечатли. Комуникационната кампания мина през социалните мрежи и електронните медии.

https://www.facebook.com/events/1692214677763577/

От флашмопа на летище София, през промотиране на клиповете до медийни участия.

https://www.facebook.com/EmilDimitrov.NaNeya/videos/1126987137386281/

Един модерен и ефективен начин да се привлече внимание. А и залата беше пълна.

Успех на следващото представление през март 2017 година!

Иванка Мавродиева

Older Posts »

Категории